GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY KAMIEŃ POMORSKI

Strona główna » Biuro obsługi

Biuro obsługi

Agnieszka Ste­fań­ska

Mar­cin Gogacz

Urząd Miej­ski w Kamie­niu Pomor­skim
ul. Stary Rynek 1
72–400 Kamień Pomorski

tel. +48 (91) 38 23 978 lub 48 (91) 38 21 156

Czynne od ponie­działku do piątku, w godzi­nach 8–15.