GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY KAMIEŃ POMORSKI

Strona główna » Aktualności » Konsultacje dot. wdrożenia nowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Kamień Pomorski

Konsultacje dot. wdrożenia nowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Kamień Pomorski

Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje i zaprasza na konsultacje dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kamień Pomorski.

Konsultacje odbędą się dnia 27 kwietnia (piątek) 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim (ul. Stary Rynek 1).

Na spotkanie z reprezentantami firmy Green Key, zapraszamy zwłaszcza Radnych Gminy Kamień Pomorski, Sołtysów oraz zainteresowanych mieszkańców i właścicieli nieruchomości.

Celem spotkania będzie przedstawienie oraz omówienie poszczególnych etapów wdrażania ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r. (Dz. U. z 2011 nr 152, poz. 897).

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wdrożenie tzw. opłaty śmieciowej zacznie obowiązywać najpóźniej od lipca 2013r.

Do końca br. Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, Radni i Społeczeństwo powinni podjąć wysiłek organizacyjny poparty odpowiednimi decyzjami (Uchwały), aby podjąć odpowiednie plany i określić zasady działania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie. Takie podejście winno skutkować sprawną realizacją gospodarowania odpadami na terenie gminy Kamień Pomorski, co będzie korzystne dla mieszkańców i zadawalające dla przebywających tu turystów.